หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
(สำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา) 

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ
-----------------------------------------------------

อับเดทล่าสุด 06 กันยายน 2562 เวลา 11:42:49

เอกสารดาวน์โหลด: 1567766569_517.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]