หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)  
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

************************************************

 

ทั้งนี้ กำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (อาคารสานักงานกองกิจการสภา อบจ.)
โดยแต่งกายชุดสุภาพ

************************************************

 

อับเดทล่าสุด 19 กันยายน 2562 เวลา 06:29:21

เอกสารดาวน์โหลด: 1568870961_8837.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]