หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๓  
 

 

!!! ประชาสัมพันธ์ !!!

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๓

 

อับเดทล่าสุด 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:48:52

เอกสารดาวน์โหลด: 1580698132_8193.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]