หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

( รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ )

 

 

อับเดทล่าสุด 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:31:23

เอกสารดาวน์โหลด: 1580722283_9527.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]