หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! สื่อความรู้จากผลการวิจัย 26 เรื่อง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขภาคใต้ฯ (วพส.)  
 

 

!!! ประชาสัมพันธ์ !!!

สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) ขอประชาสัมพันธ์

สื่อความรู้จากผลการวิจัย จำนวน 26 เรื่อง
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขภาคใต้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
และนำผลไปใช้ในการวางแผนและประเมินผลงานด้านสุขภาพ

ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหรือดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ได้ที่นี่
ข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้จากผลการวิจัย  )

 

อับเดทล่าสุด 04 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:58:03

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]