หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔  
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
 
เรื่อง กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
 
 

อับเดทล่าสุด 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:39:17

เอกสารดาวน์โหลด: 1582169957_8435.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]