หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ( ครั้งที่ ๑ )  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ( ครั้งที่ ๑ )

 

( เปิดดูแผนการดำเนินงาน )

 

อับเดทล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:20:01

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]