หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบโควตาช่องทางพิเศษ ครั้งที่ 2 (Fast Track II) ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ม.แม่ฟ้าหลวง  
 

 

!! ประชาสัมพันธ์ !!!

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบโควตาช่องทางพิเศษ ครั้งที่ 2 (Fast Track II)
ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

อับเดทล่าสุด 02 มีนาคม 2563 เวลา 15:47:47

เอกสารดาวน์โหลด: 1583138867_5030.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]