หัวข้อ: ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เจตจำนงสุจรติในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 

 

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง เจตจำนงสุจรติในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 

อับเดทล่าสุด 15 เมษายน 2563 เวลา 08:47:21

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]