หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ

 

อับเดทล่าสุด 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 22:26:56

เอกสารดาวน์โหลด: 1589383616_6905.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]