หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

----------------------------

 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

 

 

อับเดทล่าสุด 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 02:18:14

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]