หัวข้อ: ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
 

 

ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ (เอกสารดาวน์โหลด)

อับเดทล่าสุด 02 กันยายน 2563 เวลา 00:39:47

เอกสารดาวน์โหลด: 1598981988_1577.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]