หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

 

อับเดทล่าสุด 08 กันยายน 2563 เวลา 21:08:13

เอกสารดาวน์โหลด: 1599574094_1554.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]