หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สำหรับภาษีประจำปี 2562  
 

 

!!! ประชาสัมพันธ์ !!!

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90  ภ.ง.ด.91

สำหรับภาษีประจำปี 2562

 

 

อับเดทล่าสุด 11 กันยายน 2563 เวลา 10:12:25

เอกสารดาวน์โหลด: 1599793945_7039.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]