หัวข้อ: ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  
 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

 

 

อับเดทล่าสุด 25 กันยายน 2563 เวลา 10:43:32

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]