หัวข้อ: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
 

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

( ทั้งนี้ ประกาศให้มีการเลือกตั้งและใบสมัครการรับเลือกตั้งดาวน์โหลดได้ที่เอกสารด้านล่างนี้ )

 

อับเดทล่าสุด 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10:20:45

เอกสารดาวน์โหลด: 1603941645_2487.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]