วันที่ 19/09/2562
 
 
วันที่ 06/09/2562
 
 
วันที่ 14/08/2562
 
 
วันที่ 14/05/2562
 
 
วันที่ 01/05/2562
 
 
วันที่ 06/04/2562
 
 
วันที่ 28/03/2562
 
 
วันที่ 08/03/2562
 
 
วันที่ 08/02/2562
 
 
วันที่ 06/02/2562
 
 
วันที่ 29/01/2562
 
 
วันที่ 23/01/2562
 
 
วันที่ 04/10/2561
 
 
วันที่ 01/07/2561
 
 
วันที่ 25/06/2561
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบัติการ/ชำนาญการ [สำนักปลัด]
วันที่ 25/06/2561
 
 
วันที่ 18/05/2561
 
 
วันที่ 18/05/2561
 
 
วันที่ 02/05/2561
 
 
วันที่ 02/05/2561
 
 
วันที่ 29/03/2561
 
 
วันที่ 01/05/2560
 
 
วันที่ 24/03/2560
 
 
วันที่ 20/02/2560
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร (ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการฯ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) และหัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลฯ(นักบริหารงานทั่วไป) [สำนักปลัด]
วันที่ 02/02/2560
 
 
ทั้งหมด 89 หัวข้อ
  1  23...4 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]