วันที่ 10/07/2563
 
 
วันที่ 02/07/2563
 
 
วันที่ 12/06/2563
 
 
วันที่ 10/06/2563
 
 
วันที่ 24/04/2563
 
 
วันที่ 20/03/2563
 
 
วันที่ 07/02/2563
 
 
วันที่ 29/01/2563
 
 
วันที่ 02/10/2562
 
 
วันที่ 19/09/2562
 
 
วันที่ 06/09/2562
 
 
วันที่ 14/08/2562
 
 
วันที่ 14/05/2562
 
 
วันที่ 01/05/2562
 
 
วันที่ 06/04/2562
 
 
วันที่ 28/03/2562
 
 
วันที่ 08/03/2562
 
 
วันที่ 08/02/2562
 
 
วันที่ 06/02/2562
 
 
วันที่ 29/01/2562
 
 
วันที่ 23/01/2562
 
 
วันที่ 04/10/2561
 
 
วันที่ 01/07/2561
 
 
วันที่ 25/06/2561
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบัติการ/ชำนาญการ [สำนักปลัด]
วันที่ 25/06/2561
 
 
ทั้งหมด 98 หัวข้อ
  1  23...4 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]