แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

       คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ อบจ.ปัตตานี
       คู่มือแนวทางปฏิบัติงานกระบวนการในการดำเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนฯ
       แผนผังขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ฯ
       รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
       /**กรุณาโพสข้อความที่เหมาะสมเท่านั้น**/
   
*เรื่อง :  
*ประเภทเรื่อง :  
ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป
ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการพบเบาะแสการทุจริตในการดำเนินงานทางราชการ
แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
แสดงความคิดเห็นการประชุมสภา อบจ.
แสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน สำหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน (เท่านั้น)

*รายละเอียด :  
*ชื่อผู้กรอกข้อมูล :  
*ข้อความยืนยัน :  
 
 
     
 
     เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ล่าสุด
 รถทัวร์        [โดย: มูฮำมัดรุสดิน ยามา]
 อิสมาแอ สาและ       [โดย: อิสมาแอ สาและ]
 สิอบถามค่าโดยสาร       [โดย: ดา]
 พนักขานขายตั๋ว บขส.พูดจากไม่ดี ชักสีหน้า        [โดย: อามีเราะฮ]
 รถตู้ไม่ส่งถึงจุดหมาย       [โดย: ชาร์]
 รถตู้ไม่เข้าคิวแต่รับผู้โดยสารกลางทาง       [โดย: วัน]
 รถตู้ไม่ยอมส่งผู้โดยสารถึงจุดหมาย       [โดย: คุณชาร์ ]
 สอบถาม       [โดย: เลิศยศ]
 สอบถาม       [โดย: เลิศยศ]
 สอบถาม       [โดย: ภัทรพงศ์]
  
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]