แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

       คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ อบจ.ปัตตานี
       คู่มือแนวทางปฏิบัติงานกระบวนการในการดำเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนฯ
       แผนผังขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ฯ
       รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
       /**กรุณาโพสข้อความที่เหมาะสมเท่านั้น**/
   
*เรื่อง :  
*ประเภทเรื่อง :  
ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป
ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการพบเบาะแสการทุจริตในการดำเนินงานทางราชการ
แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
แสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน สำหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน (เท่านั้น)

*รายละเอียด :  
*ชื่อผู้กรอกข้อมูล :  
*ข้อความยืนยัน :  
 
 
     
 
     เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ล่าสุด
 รถปัตตานี ภูเก็ตมีกี่โมงคะ       [โดย: ปรีดารา]
 ปัตตานี-นราธิวาส       [โดย: อิบรอเฮง]
 ส่วนลด       [โดย: อับดุลกลเาะหฺ]
 ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ       [โดย: นายยาลี เจะมะ]
 ปัตตานี-กระบี่ ยังมีไหมครับ       [โดย: มูฮำหมัดไฟซอล]
 ปัตตานีไปภูเก็ต       [โดย: ยากี]
 ปัตตานี-กระบี่       [โดย: อิดเรส]
 รถสิบล้อจอดทิ้งข้ามวันข้ามคืน       [โดย: ชาวบ้านที่เดือดร้อนใช้ถนน สันติสุข จะบังติกอ เมืองปัตตานี]
 น้ำท่วม       [โดย: หทัยชนก บัวสมศรี]
 ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะและจัดการขยะ       [โดย: นางสาวสุทธิษา บัวมาศ]
  
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]