แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

       คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ อบจ.ปัตตานี
       คู่มือแนวทางปฏิบัติงานกระบวนการในการดำเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนฯ
       แผนผังขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ฯ
       รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
       /**กรุณาโพสข้อความที่เหมาะสมเท่านั้น**/
   
*เรื่อง :  
*ประเภทเรื่อง :  
ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป
ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการพบเบาะแสการทุจริตในการดำเนินงานทางราชการ
แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
แสดงความคิดเห็นการประชุมสภา อบจ.
แสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน สำหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน (เท่านั้น)

*รายละเอียด :  
*ชื่อผู้กรอกข้อมูล :  
*ข้อความยืนยัน :  
 
 
     
 
     เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ล่าสุด
 ของมาจากสุราษ       [โดย: ซูไฮมี หะยีมูหิ]
 สอบถามราคารถในปัจจุบัน       [โดย: งานการเงิน วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี]
 รถสองแถวสายบุรีปัตตานีบริการแย่มาก       [โดย: ควย]
 ขอใช้บัตรคนจนในการซื้อตั๋ว       [โดย: นุรซูฮาดา]
 เวลารถออก       [โดย: สุทัตตา หมัดโรโรจน]
 รถโดยสาร       [โดย: ต้น]
 เบอา์์์โทรติดต่อ       [โดย: สสส]
 รถไปเบตง       [โดย: ซัยตีย์]
 พนักงานผู้หญิงบริการไม่ดีครับ       [โดย: อัสรี สุหลง]
 สอบถามเวลาและราคา       [โดย: จิรา]
  
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]