ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
254. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเหล็กดัดหน้าอาคารเรียนอนุบาล ชั้น ๑ ของโรงเรียนบ้านเขาตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 18 กันยายน 2562 เวลา 06:41:23 ] [กองช่าง]
253. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเหล็กดัดหน้าอาคารเรียนหลังอาคารเรียน สปช.๓/๙ ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 18 กันยายน 2562 เวลา 06:40:03 ] [กองช่าง]
252. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนบ้านเขาตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 18 กันยายน 2562 เวลา 06:37:49 ] [กองช่าง]
251. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและคุณสมบัติ ลักษณะเฉพาะของชุดตรวจสารสิ่งเสพติด
[ 18 กันยายน 2562 เวลา 06:06:13 ] [สำนักปลัด]
250. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครกงารติดตั้งเหล็กดัดหน้าอาคารเรียน หลังอาคารเรียน สปช.๓/๙ ของโรงเรียนตะบิงตีงี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 09 กันยายน 2562 เวลา 07:03:18 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
249. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครกงารติดตั้งเหล็กดัดหน้าอาคารเรียนอนุบาล ชั้น ๑ ของโรงเรียนบ้านเขาตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 09 กันยายน 2562 เวลา 07:00:27 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
248. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนบ้านเขาตูม โดยวิธีคัดเลือก
[ 09 กันยายน 2562 เวลา 06:56:34 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
247. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์จริยธรรม ๒ ชั้น ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 09 กันยายน 2562 เวลา 06:49:03 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
246. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (สวนเฉลิมพระเกียรติ) ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 09 กันยายน 2562 เวลา 06:36:40 ] [กองช่าง]
245. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิค จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
[ 05 กันยายน 2562 เวลา 07:05:26 ] [กองช่าง]
244. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 04 กันยายน 2562 เวลา 01:48:51 ] [กองช่าง]
243. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 04 กันยายน 2562 เวลา 01:16:53 ] [กองช่าง]
242. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 04 กันยายน 2562 เวลา 01:16:13 ] [กองช่าง]
241. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งระบบฉีดน้ำพ่นน้ำสนามฟุตบอลสนามกีฬา อบจ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 04 กันยายน 2562 เวลา 00:33:19 ] [กองช่าง]
240. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 08:24:05 ] [กองช่าง]
239. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 08:23:23 ] [กองช่าง]
238. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 08:22:36 ] [กองช่าง]
237. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิค จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
[ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 02:43:32 ] [กองช่าง]
236. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบฉีดน้ำพ่นน้ำสนามฟุตบอล สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีฯ โดยวิธีคัดเลือก
[ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 06:24:42 ] [กองช่าง]
235. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 01:37:08 ] [กองช่าง]
234. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ B1 และอัฒจันทร์เชื่อมต่อ 2 ช่อง สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีฯ
[ 08 สิงหาคม 2562 เวลา 00:53:06 ] [กองช่าง]
233. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้างอัฒจัทร์ B1 และอัฒจันทร์เชื่อมต่อ ๒ ช่อง สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 06 สิงหาคม 2562 เวลา 02:14:42 ] [กองช่าง]
232. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์รวมและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 06 สิงหาคม 2562 เวลา 02:03:11 ] [กองช่าง]
231. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อยาง CMS-2h จำนวน ๙๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 02:04:41 ] [กองช่าง]
230. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหิน ๓/๘" จำนวน ๑๗๙ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 02:02:33 ] [กองช่าง]
229. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 02:00:04 ] [กองช่าง]
228. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์รวมและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 09 กรกฎาคม 2562 เวลา 01:34:08 ] [กองช่าง]
227. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 09 กรกฎาคม 2562 เวลา 01:31:20 ] [กองช่าง]
226. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อหิน ๓/๘" จำนวน ๑๗๙ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 09 กรกฎาคม 2562 เวลา 01:29:45 ] [กองช่าง]
225. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อยาง CMS-2h จำนวน ๙๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 09 กรกฎาคม 2562 เวลา 01:27:30 ] [กองช่าง]
 
 
ทั้งหมด 254 หัวข้อ
  1  23456...9 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]