ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
300. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:12:02 ] [กองช่าง]
299. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:11:05 ] [กองช่าง]
298. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:10:28 ] [กองช่าง]
297. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:09:54 ] [กองช่าง]
296. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๖ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:09:08 ] [กองช่าง]
295. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ม.๕ ต.ตะบิ้ง - ม.๒ ต.กะดุนง อ.สายบุรี โดยวิธีคัดเลือก
[ 24 มกราคม 2563 เวลา 10:40:22 ] [กองช่าง]
294. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ม.๓ ต.วัด - ม.๒ ต.กระโด อ.ยะรัง โดยวิธีคัดเลือก
[ 24 มกราคม 2563 เวลา 10:37:41 ] [กองช่าง]
293. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 24 มกราคม 2563 เวลา 10:36:34 ] [กองช่าง]
292. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 24 มกราคม 2563 เวลา 10:36:02 ] [กองช่าง]
291. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 16 มกราคม 2563 เวลา 15:37:40 ] [กองช่าง]
290. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการขุดลอกคลองสาย ม.๔ ต.เกาะจัน - ม.๒ ต.กระเสาะ อ.มายอ โดยวิธีคัดเลือก
[ 16 มกราคม 2563 เวลา 15:36:54 ] [กองช่าง]
289. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการขุดลอกคลองสาย ม.๕ ต.เมาะมาวี - ม.๕ ต.กอลำ อ.ยะรัง โดยวิธีคัดเลือก
[ 16 มกราคม 2563 เวลา 15:36:12 ] [กองช่าง]
288. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างหินคลุกสายแฆแฆ ชลประทาน ม.๕ - อนามัยน้ำบ่อ ม.๑ ต.น้ำบ่อ อ.ปะนาเระ - ม.๒ ต.บางเก่า อ.สายบุรี โดยวิธีเลือก
[ 16 มกราคม 2563 เวลา 15:35:18 ] [กองช่าง]
287. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ม.๑ ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ - ม.๑ ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน โดยวิธีคัดเลือก
[ 16 มกราคม 2563 เวลา 15:33:26 ] [กองช่าง]
286. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ม.๕ บ้านคลองช้าง ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี - เขต อ.เทพา จ.สงขลา โดยวิธีคัดเลือก
[ 16 มกราคม 2563 เวลา 15:32:16 ] [กองช่าง]
285. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง (ยาง CMS-2h) จำนวน ๑๐๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 02 มกราคม 2563 เวลา 14:23:07 ] [กองช่าง]
284. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ม.๑ ต.ทุ่งพลา - ม.๑ ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 15:07:46 ] [กองช่าง]
283. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ๑-๐๐๑๘ บ้านมูหลง - บ้านตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 15:06:39 ] [กองช่าง]
282. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ม.๓ บ้านโสร่ง ต.เขาตูม - ม.๕ บ้านบ่อดาน ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 15:05:35 ] [กองช่าง]
281. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ๑-๐๐๓๖ บ้านบาเลาะ - บ้านป่าทุ่ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 15:04:14 ] [กองช่าง]
280. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อยาง CMS-2h จำนวน 100 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 16:20:24 ] [กองช่าง]
279. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18:39:24 ] [กองช่าง]
278. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์ OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18:38:47 ] [กองช่าง]
277. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการขุดลอกคลอง ม.๓ ต.ตันหยงลุโละ - ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18:38:10 ] [กองช่าง]
276. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการขุดลอกส่งน้ำสายบ้านนาเกตุ ต.นาเกตุ - บ้านควนโนรี ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ โดยวิธีคัดเลือก
[ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18:37:18 ] [กองช่าง]
275. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.๔ ต.ทรายขาว - ต.ช้างไห้ตก อ.โคกโพธิ์ โดยวิธีคัดเลือก
[ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18:36:28 ] [กองช่าง]
274. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.4 และ ม.6 ต.ทรายขาว - ต.ช้างไห้ตก อ.โคกโพธิ์ โดยวิธีคัดเลือก
[ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18:35:07 ] [กองช่าง]
273. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.๑ ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน - ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก โดยวิธีคัดเลือก
[ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18:33:58 ] [กองช่าง]
272. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายแม่กัง ม.๑ ต.ควนโนรี - ม.๓ บ้านละโพ๊ะ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน โดยวิธีคัดเลือก
[ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18:33:08 ] [กองช่าง]
271. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.๕ บ้านคลอง (วังล้อ) ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี - เขต อ.เทพา จ.สงขลา
[ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18:32:06 ] [กองช่าง]
 
 
ทั้งหมด 300 หัวข้อ
  1  23456...10 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]