ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
427. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องสำนักงาน อบจ.ปัตตานี และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 28 กันยายน 2563 เวลา 15:14:33 ] [กองช่าง]
426. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงห้องน้ำผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 28 กันยายน 2563 เวลา 15:13:41 ] [กองช่าง]
425. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงห้องน้ำในอาคารเรียน สปช.3/9 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 28 กันยายน 2563 เวลา 15:12:47 ] [กองช่าง]
424. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 28 กันยายน 2563 เวลา 15:11:23 ] [กองช่าง]
423. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2563 - มีนาคม 2563)
[ 25 กันยายน 2563 เวลา 15:07:38 ] [กองคลัง]
422. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)
[ 25 กันยายน 2563 เวลา 15:07:03 ] [กองคลัง]
421. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562)
[ 25 กันยายน 2563 เวลา 15:06:01 ] [กองคลัง]
420. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562)
[ 25 กันยายน 2563 เวลา 15:05:27 ] [กองคลัง]
419. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2562 - มีนาคม 2562)
[ 25 กันยายน 2563 เวลา 15:04:34 ] [กองคลัง]
418. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือคู่มือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 18 กันยายน 2563 เวลา 11:02:48 ] [สำนักปลัด]
417. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
[ 18 กันยายน 2563 เวลา 14:35:49 ] [กองช่าง]
416. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
[ 18 กันยายน 2563 เวลา 14:33:48 ] [กองช่าง]
415. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผลการจัดจ้างปรับปรุงทางเข้าสนามฟุตบอลใต้อัฒจันทร์ฝั่งมีหลังคา สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 18 กันยายน 2563 เวลา 14:33:02 ] [กองช่าง]
414. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณสนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 11 กันยายน 2563 เวลา 10:04:23 ] [กองช่าง]
413. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเสริมผิวและซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ฯ บริเวณสนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 11 กันยายน 2563 เวลา 10:03:13 ] [กองช่าง]
412. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติสนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 11 กันยายน 2563 เวลา 10:01:31 ] [กองช่าง]
411. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการปรับปรุงทางเข้าสนามฟุตบอลใต้อัฒจันทร์ฝั่งมีหลังคาสนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 11 กันยายน 2563 เวลา 09:57:12 ] [กองช่าง]
410. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล (สนาม 1) สนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี
[ 11 กันยายน 2563 เวลา 09:54:51 ] [กองช่าง]
409. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่องการจัดจ้างโครงการก่อนสร้างจำนวน 2 โครงการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
[ 08 กันยายน 2563 เวลา 20:59:49 ] [กองช่าง]
408. ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
[ 08 กันยายน 2563 เวลา 20:58:05 ] [กองช่าง]
407. การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวและซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณสนามกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
[ 02 กันยายน 2563 เวลา 00:50:38 ] [กองช่าง]
406. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 23:26:43 ] [กองช่าง]
405. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ฯ สาย ปน ถ1-0029 บ้านนอก-บ้านกะดี อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 23:25:40 ] [กองช่าง]
404. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่องการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 23:22:53 ] [กองช่าง]
403. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่องการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 23:20:13 ] [กองช่าง]
402. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ1-0029 บ้านนอก - บ้านกะดี อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 23:04:39 ] [กองช่าง]
401. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดไฟเบอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 23:03:25 ] [กองช่าง]
400. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเลื่อยจิ๊กซอลไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 23:02:43 ] [กองช่าง]
399. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง LED 150W ทดแทนหลอดเมทัลไลท์ 400W ภายในเขตอุตสาหกรรมและภายในสนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 23:02:00 ] [กองช่าง]
398. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 01:37:49 ] [กองช่าง]
 
 
ทั้งหมด 427 หัวข้อ
  1  23456...15 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]