ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
372. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 01 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:30:10 ] [กองช่าง]
371. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างปรับปรุงอาคารเรียน สปช. 105/29 ของโรงเรียนตะบิงตีงีฯ โดยเฉพาะเจาะจง
[ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 21:16:57 ] [กองช่าง]
370. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างปูกระเบื้องและติดตั้งรั้วสแตนเลสบริเวณอาคารหอประชุมของโรงเรียนบ้านเขาตูมฯ โดยเฉพาะเจาะจง
[ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 21:15:31 ] [กองช่าง]
369. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 21:14:28 ] [กองช่าง]
368. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 104 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 01:00:24 ] [กองช่าง]
367. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมคูระบายน้ำภายในตลาดเทศวิวัฒน์ 2 (ตลาดโต้รุ่ง)
[ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 00:59:46 ] [กองช่าง]
366. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังขยะพลาสติกแบบมีล้อเข็นความจุ 120 ลิตร จำนวน 40 ใบ (แยกตามชนิดขยะ 4 ชนิด) ถังขยะพลาสติกขนาดความจุ 80 ลิตร จำนวน 40 ใบ (แยกตามชนิดขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 00:58:59 ] [กองช่าง]
365. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างซ่อมแซมคูระบายน้ำภายในตลาดเทศวิวัฒน์ 2 (ตลาดโต้รุ่ง) เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 02:11:46 ] [กองช่าง]
364. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 104 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 02:10:36 ] [กองช่าง]
363. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อถังขยะพลาสติกแบบมีล้อเข็นความจุ 120 ลิตร และความจุ 80 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 02:09:56 ] [กองช่าง]
362. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายม่วงหลุง ม.1 ต.บางโกระ ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 04 มิถุนายน 2563 เวลา 20:36:30 ] [กองช่าง]
361. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ปน ถ1-0038 บ้านดินเสมอ-บ้านไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 04 มิถุนายน 2563 เวลา 20:35:50 ] [กองช่าง]
360. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะชาย-หญิงภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 04 มิถุนายน 2563 เวลา 20:34:56 ] [กองช่าง]
359. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 01:17:21 ] [กองช่าง]
358. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 01:16:29 ] [กองช่าง]
357. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสาย ปน ถ1-0038 บ้านดินสอ - บ้านไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 02:14:03 ] [กองช่าง]
356. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายม่วงหลง ม.1 ต.บางโกระ - ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 02:14:49 ] [กองช่าง]
355. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์แสดงสินค้า OTOP อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 02:15:29 ] [กองช่าง]
354. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ๑ ปี ( ๒๕๖๒ ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
[ 08 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:57:59 ] [สำนักปลัด]
353. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 05 พฤษภาคม 2563 เวลา 02:13:03 ] [กองช่าง]
352. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างซ๋อมสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านดาลอ - บ้านบ่อม่วง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 02:17:28 ] [กองช่าง]
351. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ม.8 บ้านกูแบซือโยะ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก - ม.5 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 02:16:37 ] [กองช่าง]
350. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:53:54 ] [กองช่าง]
349. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน - ม.6 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:53:13 ] [กองช่าง]
348. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสาย ม.3 บ้านชะมา ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี - ม.1 บ้านท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา โดยวิธีคัดเลือก
[ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:52:23 ] [กองช่าง]
347. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านล้อแตก ม.5 ต.บางโกระ - ม.1 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:51:16 ] [กองช่าง]
346. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างขุดลอกคลอง ม.3 ต.ตรัง - ม.3 ต.เกาะจัน - ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:50:16 ] [กองช่าง]
345. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างขุดลอกคลอง ม.1 ต.ตรัง - ม.1 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:49:16 ] [กองช่าง]
344. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านอูแตบือราแง ม.2 ต.ตะโล๊ะดือราแม - บ้านคอลอกาปะ ม.6 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 23 เมษายน 2563 เวลา 12:32:02 ] [กองช่าง]
343. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านดาลอ - บ้านบ่อม่วง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 23 เมษายน 2563 เวลา 12:30:25 ] [กองช่าง]
 
 
ทั้งหมด 372 หัวข้อ
  1  23456...13 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]