ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
231. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อยาง CMS-2h จำนวน ๙๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 02:04:41 ] [กองช่าง]
230. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหิน ๓/๘" จำนวน ๑๗๙ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 02:02:33 ] [กองช่าง]
229. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 02:00:04 ] [กองช่าง]
228. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์รวมและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 09 กรกฎาคม 2562 เวลา 01:34:08 ] [กองช่าง]
227. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 09 กรกฎาคม 2562 เวลา 01:31:20 ] [กองช่าง]
226. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อหิน ๓/๘" จำนวน ๑๗๙ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 09 กรกฎาคม 2562 เวลา 01:29:45 ] [กองช่าง]
225. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อยาง CMS-2h จำนวน ๙๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 09 กรกฎาคม 2562 เวลา 01:27:30 ] [กองช่าง]
224. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมอาคารศูนย์จริยธรรมประจำอำเภอเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 03:25:54 ] [กองช่าง]
223. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำอนุบาล จำนวน ๓ ห้อง ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โดยวิธีคัดเลือก
[ 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 03:24:01 ] [กองช่าง]
222. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 03:21:28 ] [กองช่าง]
221. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 03:19:40 ] [กองช่าง]
220. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างปรับปรุงอาคาร ๓ ชั้น โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:16:05 ] [กองช่าง]
219. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย A1 ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:12:37 ] [กองช่าง]
218. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประการศผู้ชนะการเสนอโครงการจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:06:18 ] [กองช่าง]
217. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างต่อเติมปรับปรุงรั้วโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:58:39 ] [กองช่าง]
216. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:50:32 ] [กองช่าง]
215. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:49:08 ] [กองช่าง]
214. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์จริยธรรมประจำอำเภอเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:06:22 ] [กองช่าง]
213. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการห้องน้ำอนุบาล จำนวน ๓ ห้อง ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โดยวิธีคัดเลือก
[ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:04:10 ] [กองช่าง]
212. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:37:23 ] [กองช่าง]
211. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคาร ๓ ชั้น โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะดวกและปลอดภัยของนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:32:19 ] [กองช่าง]
210. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการต่อเติมปรับปรุงรั้วโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:24:22 ] [กองช่าง]
209. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมปั๊มน้ำในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 09:21:22 ] [กองช่าง]
208. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 09:18:48 ] [กองช่าง]
207. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 09:10:31 ] [กองช่าง]
206. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:41:35 ] [สำนักปลัด]
205. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะด้วยโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และการใช้โคมไฟหลอด LED ภายในอาคารสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:20:49 ] [กองช่าง]
204. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา ปน ถ๑-๐๐๕๑ บ้านปาการียะ - บ้านปะกาฮะรัง ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:31:11 ] [กองช่าง]
203. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สายหมู่ที่ ๒ ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง - หมู่ที่ ๗ ตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:26:53 ] [กองช่าง]
202. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองสายรอบฟาร์มโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเขา - หมู่ที่ ๕ ตำบลบางเขา อำเภอหนอง จิกจังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:41:29 ] [กองช่าง]
 
 
ทั้งหมด 231 หัวข้อ
  1  23456...8 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]