ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
324. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ฯ สาย ปน. ถ๑-๐๐๘๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๒-บ้านเกาะชะนี อำเภอยะหริ่ง - อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
[ 30 มีนาคม 2563 เวลา 09:04:33 ] [กองช่าง]
323. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/เสริมผิวถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ๑-๐๐๘๐ บ้านดอนเค็ต ตำบลป่าบอน - เทศบาลนาประดู่ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 30 มีนาคม 2563 เวลา 09:00:41 ] [กองช่าง]
322. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 26 มีนาคม 2563 เวลา 14:05:50 ] [กองช่าง]
321. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่องการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาถังเชมเปญ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
[ 26 มีนาคม 2563 เวลา 13:24:24 ] [กองช่าง]
320. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ
[ 26 มีนาคม 2563 เวลา 13:09:03 ] [กองช่าง]
319. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 26 มีนาคม 2563 เวลา 12:54:39 ] [กองช่าง]
318. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09:39:10 ] [กองช่าง]
317. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
[ 25 มีนาคม 2563 เวลา 14:10:31 ] [กองช่าง]
316. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
[ 25 มีนาคม 2563 เวลา 14:05:38 ] [กองช่าง]
315. โครงการจัดทำสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (โควิด-19)
[ 20 มีนาคม 2563 เวลา 14:55:10 ] [สำนักปลัด]
314. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09:42:13 ] [กองช่าง]
313. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
[ 19 มีนาคม 2563 เวลา 10:50:02 ] [สำนักปลัด]
312. สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์
[ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13:56:33 ] [กองช่าง]
311. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์
[ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13:52:33 ] [กองคลัง]
310. รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
[ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13:46:27 ] [กองการศึกษาฯ]
309. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 02 มีนาคม 2563 เวลา 15:41:18 ] [กองช่าง]
308. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกบ้านบ่อหว้า ม.๔ ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี - บ้านปาพ้อ ม.๓ ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา (ตอนที่ ๔)
[ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:11:53 ] [กองช่าง]
307. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.๔ ต.ม่วงเตี้ย - ม.๕ ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:10:56 ] [กองช่าง]
306. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแยกทางหลวงหลายเลข ๔๒ ม.๙ ต.ตะลุโบ๊ะ - ม.๔ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:10:11 ] [กองช่าง]
305. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ๑-๐๐๒๔ บ้านตะโล๊ะ - บ้านปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (ตอนที่ ๒) โดยวิธีคัดเลือก
[ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:08:52 ] [กองช่าง]
304. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.๖ ต.ควน - ม.๒ ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:07:48 ] [กองช่าง]
303. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.๗ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน - ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:07:08 ] [กองช่าง]
302. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองสาย ม.๓ ต.บือเระ - ต.ปาเสยาวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:05:59 ] [กองช่าง]
301. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองสาย ม.๖ ต.กะดุนง - ม.๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:05:14 ] [กองช่าง]
300. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:12:02 ] [กองช่าง]
299. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:11:05 ] [กองช่าง]
298. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:10:28 ] [กองช่าง]
297. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:09:54 ] [กองช่าง]
296. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๖ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:09:08 ] [กองช่าง]
295. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ม.๕ ต.ตะบิ้ง - ม.๒ ต.กะดุนง อ.สายบุรี โดยวิธีคัดเลือก
[ 24 มกราคม 2563 เวลา 10:40:22 ] [กองช่าง]
 
 
ทั้งหมด 324 หัวข้อ
  1  23456...11 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]