ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
268. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 01 ธันวาคม 2562 เวลา 19:58:16 ] [กองช่าง]
267. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 01:05:37 ] [กองช่าง]
266. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์ OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 02:05:56 ] [กองช่าง]
265. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 02:47:25 ] [สำนักปลัด]
264. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายชุมชนและพัดประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 08 ตุลาคม 2562 เวลา 03:53:25 ] [สำนักปลัด]
263. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำหนังสือคู่มือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 04 ตุลาคม 2562 เวลา 06:56:48 ] [สำนักปลัด]
262. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 04 ตุลาคม 2562 เวลา 00:52:02 ] [สำนักปลัด]
261. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด ตามโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีคัดเลือก
[ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 08:13:39 ] [สำนักปลัด]
260. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหน้าโรงเรียนอนุบาลปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 02:26:41 ] [กองช่าง]
259. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายละเอียด รูปแบบ และราคากลางการจัดจ้างทำหนังสือคู่มือดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี
[ 01 ตุลาคม 2562 เวลา 06:14:00 ] [สำนักปลัด]
258. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายละเอียด รูปแบบ และราคากลาง การจัดจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายชุมชนและพัดให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากขยะอันตราย
[ 27 กันยายน 2562 เวลา 05:38:05 ] [สำนักปลัด]
257. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหน้าโรงเรียนอนุบาลปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 23 กันยายน 2562 เวลา 00:52:02 ] [กองช่าง]
256. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ (สวนเฉลิมพระเกียรติ) ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 23 กันยายน 2562 เวลา 00:35:14 ] [กองช่าง]
255. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์จริยธรรม ๒ ชั้น ถนนลูกเสือ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 23 กันยายน 2562 เวลา 00:34:06 ] [กองช่าง]
254. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเหล็กดัดหน้าอาคารเรียนอนุบาล ชั้น ๑ ของโรงเรียนบ้านเขาตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 18 กันยายน 2562 เวลา 06:41:23 ] [กองช่าง]
253. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเหล็กดัดหน้าอาคารเรียนหลังอาคารเรียน สปช.๓/๙ ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 18 กันยายน 2562 เวลา 06:40:03 ] [กองช่าง]
252. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนบ้านเขาตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 18 กันยายน 2562 เวลา 06:37:49 ] [กองช่าง]
251. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและคุณสมบัติ ลักษณะเฉพาะของชุดตรวจสารสิ่งเสพติด
[ 18 กันยายน 2562 เวลา 06:06:13 ] [สำนักปลัด]
250. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครกงารติดตั้งเหล็กดัดหน้าอาคารเรียน หลังอาคารเรียน สปช.๓/๙ ของโรงเรียนตะบิงตีงี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 09 กันยายน 2562 เวลา 07:03:18 ] [อบจ.ปัตตานี]
249. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครกงารติดตั้งเหล็กดัดหน้าอาคารเรียนอนุบาล ชั้น ๑ ของโรงเรียนบ้านเขาตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 09 กันยายน 2562 เวลา 07:00:27 ] [อบจ.ปัตตานี]
248. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนบ้านเขาตูม โดยวิธีคัดเลือก
[ 09 กันยายน 2562 เวลา 06:56:34 ] [อบจ.ปัตตานี]
247. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์จริยธรรม ๒ ชั้น ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 09 กันยายน 2562 เวลา 06:49:03 ] [อบจ.ปัตตานี]
246. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (สวนเฉลิมพระเกียรติ) ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 09 กันยายน 2562 เวลา 06:36:40 ] [กองช่าง]
245. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิค จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
[ 05 กันยายน 2562 เวลา 07:05:26 ] [กองช่าง]
244. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 04 กันยายน 2562 เวลา 01:48:51 ] [กองช่าง]
243. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 04 กันยายน 2562 เวลา 01:16:53 ] [กองช่าง]
242. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 04 กันยายน 2562 เวลา 01:16:13 ] [กองช่าง]
241. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งระบบฉีดน้ำพ่นน้ำสนามฟุตบอลสนามกีฬา อบจ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 04 กันยายน 2562 เวลา 00:33:19 ] [กองช่าง]
240. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 08:24:05 ] [กองช่าง]
239. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 08:23:23 ] [กองช่าง]
 
 
ทั้งหมด 268 หัวข้อ
  1  23456...9 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]