ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
87. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
[ 21 กันยายน 2563 เวลา 15:11:37 ] [สำนักปลัด]
86. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
[ 03 สิงหาคม 2563 เวลา 18:42:10 ] [สำนักปลัด]
85. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
[ 03 สิงหาคม 2563 เวลา 18:41:53 ] [สำนักปลัด]
84. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ๒๕๖๓
[ 03 สิงหาคม 2563 เวลา 18:41:35 ] [สำนักปลัด]
83. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
[ 03 สิงหาคม 2563 เวลา 18:41:10 ] [สำนักปลัด]
82. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
[ 03 เมษายน 2563 เวลา 14:35:39 ] [สำนักปลัด]
81. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๓
[ 31 มีนาคม 2563 เวลา 14:40:52 ] [สำนักปลัด]
80. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
[ 31 มีนาคม 2563 เวลา 14:40:30 ] [สำนักปลัด]
79. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
[ 02 มกราคม 2563 เวลา 16:24:55 ] [สำนักปลัด]
78. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๒
[ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19:55:35 ] [สำนักปลัด]
77. [สรุปรายปี] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20:11:38 ] [สำนักปลัด]
76. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน ๒๕๖๒
[ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21:44:20 ] [สำนักปลัด]
75. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
[ 27 กันยายน 2562 เวลา 05:54:12 ] [สำนักปลัด]
74. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
[ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 05:33:10 ] [สำนักปลัด]
73. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
[ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 01:07:42 ] [สำนักปลัด]
72. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
[ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:34:02 ] [สำนักปลัด]
71. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ๒๕๖๒
[ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:39:40 ] [สำนักปลัด]
70. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๒
[ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:39:21 ] [สำนักปลัด]
69. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
[ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:39:02 ] [สำนักปลัด]
68. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๒
[ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10:27:36 ] [สำนักปลัด]
67. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๑
[ 17 มกราคม 2562 เวลา 14:39:51 ] [สำนักปลัด]
66. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
[ 17 มกราคม 2562 เวลา 14:39:27 ] [สำนักปลัด]
65. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๑
[ 04 ธันวาคม 2561 เวลา 10:40:37 ] [สำนักปลัด]
64. [สรุปรายปี] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:51:25 ] [สำนักปลัด]
63. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน ๒๕๖๑
[ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 14:41:19 ] [สำนักปลัด]
62. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
[ 19 กันยายน 2561 เวลา 21:05:56 ] [สำนักปลัด]
61. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
[ 17 กันยายน 2561 เวลา 12:53:36 ] [สำนักปลัด]
60. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
[ 17 กันยายน 2561 เวลา 12:53:19 ] [สำนักปลัด]
59. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
[ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 15:12:00 ] [สำนักปลัด]
58. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
[ 07 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:51:48 ] [สำนักปลัด]
 
 
ทั้งหมด 87 หัวข้อ
  1  23
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]