ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
72. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
[ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:34:02 ] [สำนักปลัด]
71. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ๒๕๖๒
[ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:39:40 ] [สำนักปลัด]
70. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๒
[ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:39:21 ] [สำนักปลัด]
69. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
[ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:39:02 ] [สำนักปลัด]
68. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๒
[ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10:27:36 ] [สำนักปลัด]
67. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๑
[ 17 มกราคม 2562 เวลา 14:39:51 ] [สำนักปลัด]
66. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
[ 17 มกราคม 2562 เวลา 14:39:27 ] [สำนักปลัด]
65. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๑
[ 04 ธันวาคม 2561 เวลา 10:40:37 ] [สำนักปลัด]
64. [สรุปรายปี] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:51:25 ] [สำนักปลัด]
63. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน ๒๕๖๑
[ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 14:41:19 ] [สำนักปลัด]
62. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
[ 19 กันยายน 2561 เวลา 21:05:56 ] [สำนักปลัด]
61. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
[ 17 กันยายน 2561 เวลา 12:53:36 ] [สำนักปลัด]
60. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
[ 17 กันยายน 2561 เวลา 12:53:19 ] [สำนักปลัด]
59. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
[ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 15:12:00 ] [สำนักปลัด]
58. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
[ 07 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:51:48 ] [สำนักปลัด]
57. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
[ 07 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:51:22 ] [สำนักปลัด]
56. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๑
[ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:30:20 ] [สำนักปลัด]
55. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
[ 31 มกราคม 2561 เวลา 10:12:03 ] [สำนักปลัด]
54. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
[ 08 มกราคม 2561 เวลา 12:31:59 ] [สำนักปลัด]
53. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน ๒๕๖๐
[ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:56:04 ] [สำนักปลัด]
52. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
[ 21 กันยายน 2560 เวลา 10:04:20 ] [สำนักปลัด]
51. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
[ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 10:41:05 ] [สำนักปลัด]
50. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
[ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:12:08 ] [สำนักปลัด]
49. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
[ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 13:57:39 ] [สำนักปลัด]
48. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ๒๕๖๐
[ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 08:39:16 ] [สำนักปลัด]
47. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๐
[ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 08:37:06 ] [สำนักปลัด]
46. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
[ 24 มีนาคม 2560 เวลา 15:56:57 ] [สำนักปลัด]
45. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๐
[ 24 มีนาคม 2560 เวลา 15:56:33 ] [สำนักปลัด]
44. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๕๙
[ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:05:58 ] [สำนักปลัด]
43. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
[ 16 มกราคม 2560 เวลา 16:06:24 ] [สำนักปลัด]
 
 
ทั้งหมด 72 หัวข้อ
  1  23
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]