กันยายน ๒๕๖๓  
   
   
  วังเก่ายะหริ่ง  
   
   
  เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (วินวิน)  
   
   
  การจัดทำงบทรัพย์สินของหน่วยงานฯ [กองคลัง]  
   
 
วันนี้ 3861
เมื่อวานนี้ 2145
สัปดาห์นี้ 8405
สัปดาห์ที่แล้ว 4284
เดือนนี้ 23038
เดือนที่แล้ว 0
ผู้ชมทั้งหมด 863452
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
 
รายงานผลการนับคะแนนงานการเลือกตั้งท้องถิ่น
 
ข้อมูลการบริหารงานบุคคล : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
 
 
   
 
 
 
   
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม อบจ.ปัตตานี
ปฏิทินการใช้บริการสนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี
 

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
 
ข้อมูลการเดินทางสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
 
  ทดสอบ  [โดย: ทดสอบ]  
  ประกาศผลสอบ  [โดย: นักล่า2B]  
  ดินแดงไหลมากองเต็มหน้าบ้าน เข้าออกบ้านลำบาก อยากให้เจ้าของที่มาจัดการให้เรียบร้อย  [โดย: นางสาวรอซีดะห์ วะตะกี]  
  ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะและจัดการขยะ  [โดย: นางสาวสุทธิษา บัวมาศ]  
  ถนน หมู่ที่3 ต.ป่าไร่อ.แม่ลานจ.ปัตตานี  [โดย: ไม่ประสงค์ออกนาม]  
  ค่าที่จอดรถ งานกาชาด  [โดย: Peace]  
   
 
สรุปข่าวสารของรัฐบาลสู่ประชาชน
 
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ [สำนักปลัด]  
  แบบคำร้องขออนุญาตเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [กองกิจการสภา]  
  คู่มือหลักสูตรบูรณาการสาระอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ QAiMt Model [กองการศึกษาฯ]  
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [สำนักปลัด]  
  มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 [หน่วยตรวจสอบฯ]  
  มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 [หน่วยตรวจสอบฯ]  
   
 

 
ลิงค์หน่วยงานราชการอื่นๆ
   
  นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี
นายก อบจ.ปัตตานี
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]