กันยายน ๒๕๖๓  
   
   
  วังเก่ายะหริ่ง  
   
   
  เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (วินวิน)  
   
   
  การจัดทำงบทรัพย์สินของหน่วยงานฯ [กองคลัง]  
   
 
วันนี้ 86396
เมื่อวานนี้ 65703
สัปดาห์นี้ 391321
สัปดาห์ที่แล้ว 442236
เดือนนี้ 479298
เดือนที่แล้ว 917952
ผู้ชมทั้งหมด 3351019
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
 
ข้อมูลการบริหารงานบุคคล : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
 
 
   
 
 
 
   
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม อบจ.ปัตตานี
ปฏิทินการใช้บริการสนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี
 

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
 
ข้อมูลการเดินทางสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
 
  มีพม่าแอบมาอยู่บ้านเช่า ของ อบจ.  [โดย: นี]  
  การสร้างถนนหมู่ 5 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง   [โดย: ไม่สะดวกใจ ขอบคุณ]  
  ถนน.หน้ารร.บ้านมะรวด ต.คอกกะบือ หมู่ที่4 เป็นหลุม  [โดย: นายดำรง]  
  การค้าขายตลาดโต้รุ่งช่วงเช้า  [โดย: เฟยเฟย]  
  ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  [โดย: ดำรง]  
  ร้องเรียนเรื่องไม่มีหลอดไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน ในพื้นที่ตำบลรูสะมิแล หมู่ที่ 3 หมู่บ้านหลังค่ายทหารบางปลาหมอ (ฉก.25)พื้นที่ 50 ไร่ ในยามวิกาลไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง  [โดย: รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม]  
   
 
สรุปข่าวสารของรัฐบาลสู่ประชาชน
 
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ [สำนักปลัด]  
  แบบคำร้องขออนุญาตเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [กองกิจการสภา]  
  คู่มือหลักสูตรบูรณาการสาระอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ QAiMt Model [กองการศึกษาฯ]  
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [สำนักปลัด]  
  มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 [หน่วยตรวจสอบฯ]  
  มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 [หน่วยตรวจสอบฯ]  
   
 

 
ลิงค์หน่วยงานราชการอื่นๆ
   
  นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี
นายก อบจ.ปัตตานี
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]