หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี  
  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  รายงานผล LPA  
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ  
  รายงานผลการร้องเรียน  
  รายงานการวิเคราะห์ ITA  
  รายงานการดำเนินงาน พรบ.อำนวยความสะดวก  
  มาตรการฯป้องกันการทุจริต  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  ความรู้เกี่ยว พ.ร.บ.คอมฯ ใหม่  
   
  จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว
  จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม รวมทั้งประดับธงชาติคู่ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒   ...
อับเดทล่าสุด 03 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:25:46
 
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19            วันที่ 15 เมษายน 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “ไวรัส COVID -19” ในจังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช...
อับเดทล่าสุด 16 เมษายน 2564 เวลา 12:16:51
 
  มอบอินทผาลัมตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  มอบอินทผาลัม ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564           วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นำคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เดินทางไปมอบอินทผาลัม ตามโครงก...
อับเดทล่าสุด 09 เมษายน 2564 เวลา 12:10:13
 
  ประชุมประจำเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ( ประจำเดือนเมษายน )
  ประชุมประจำเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ( ประจำเดือนเมษายน )
อับเดทล่าสุด 08 เมษายน 2564 เวลา 14:31:51
 
  ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์            วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวชนิดา ธรรมเจริญ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถ...
อับเดทล่าสุด 07 เมษายน 2564 เวลา 14:18:30
 
  ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเรื่องกองทุนสร้างเสริมสุขภาพจังหวัด กับทีมบุคลากรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน เรื่องกองทุนสร้างเสริมสุขภาพจังหวัด กับทีมบุคลากรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)            วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเรื่องกองทุนสร้าง...
อับเดทล่าสุด 02 เมษายน 2564 เวลา 14:07:04
 
  ลงพื้นที่ตรวจสอบการคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19
  ลงพื้นที่ตรวจสอบการคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19            นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นางเครือวรรณ์ หนูชูไชย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ...
อับเดทล่าสุด 01 เมษายน 2564 เวลา 13:55:06
 
  ร่วมพิธีเปิดอาคารและเยี่ยมชมศูนย์บริการร่วมจังหวัดปัตตานี
  พิธีเปิดอาคารและเยี่ยมชมศูนย์บริการร่วมจังหวัดปัตตานี            วันที่ 30 มีนาคม เวลา 17.30 น. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารและเยี่ยมชมศูนย์บริการร่วมจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางเครือวรรณ์ หนูชูไชย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจ...
อับเดทล่าสุด 31 มีนาคม 2564 เวลา 13:35:59
 
  พบปะยามเช้าประจำเดือนมีนาคม 2564
  ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่ายสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนมีนาคม 2564             วันนี้ (10 มีนาคม 2564) นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นประธานใ...
อับเดทล่าสุด 10 มีนาคม 2564 เวลา 16:42:13
 
  วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
  วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย             วันนี้ (2 มีนาคม 2564) นายสมมาตร ช่องชนิล หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ...
อับเดทล่าสุด 02 มีนาคม 2564 เวลา 16:26:13
 
  อบจ.ปัตตานี ร่วมจังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  อบจ.ปัตตานี ร่วมจังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564              เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้นางเบญจวรรณ ซูสารอ ...
อับเดทล่าสุด 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:17:24
 
  ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรตลาดเทศวิวัฒน์ 2 (ตลาดโต้รุ่ง) และสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี
 
อับเดทล่าสุด 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22:28:40
 
  ประชุมประจำเดือนข้าราชการ อบจ.ปน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
  ประชุมประจำเดือนข้าราชการ อบจ.ปน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
อับเดทล่าสุด 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22:21:58
 
  “สภาประชาชน” แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรอบอ่าวปัตตานี
  “สภาประชาชน” แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรอบอ่าวปัตตานี              เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุม “สภาประชาชน” แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชา...
อับเดทล่าสุด 25 มกราคม 2564 เวลา 05:06:41
 
  ลงพื้นที่สำรวจถนนชำรุด ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง
 
อับเดทล่าสุด 15 มกราคม 2564 เวลา 04:24:34
 
  อบจ.ปัตตานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือ และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย (พื้นที่ตำบลคลองใหม่ อ.ยะรัง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือ และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย (พื้นที่ตำบลคลองใหม่...
อับเดทล่าสุด 15 มกราคม 2564 เวลา 04:20:28
 
  อบจ.ปัตตานี เปิดครัว อบจ. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
 
อับเดทล่าสุด 14 มกราคม 2564 เวลา 04:12:48
 
  อบจ.ปัตตานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือ และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย (พื้นที่ตำบลปิตูมุดี อ.ยะรัง)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือ และมอบถุงยังชีพแก่ผู้...
อับเดทล่าสุด 14 มกราคม 2564 เวลา 04:05:13
 
  อบจ.ปัตตานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือ และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย (พื้นที่ หมู่ 1-5 ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือ และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย (พื้นที่ หมู่ 1-5 ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก)
อับเดทล่าสุด 13 มกราคม 2564 เวลา 03:53:43
 
  อบจ.ปัตตานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย (พื้นที่ตำบลปุโละปุโย และตำบลคอลอตันหยัง อำเภอหนองจิก)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือ และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย (พื้นที...
อับเดทล่าสุด 12 มกราคม 2564 เวลา 23:22:17
 
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรกำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
    ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรกำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 .           เมื่อวันท...
อับเดทล่าสุด 21 ตุลาคม 2563 เวลา 11:14:25
 
  ประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนตุลาคม 2563
    ประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนตุลาคม 2563 .           เมื่อวันที่ ...
อับเดทล่าสุด 21 ตุลาคม 2563 เวลา 11:11:43
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี .           เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ...
อับเดทล่าสุด 20 ตุลาคม 2563 เวลา 11:09:47
 
  ประชุมเพื่อหาแนวทางการกำหนดสถานที่จำหน่ายสินค้า ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
    ประชุมเพื่อหาแนวทางการกำหนดสถานที่จำหน่ายสินค้า ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ .           เมื่อวันที่ (15 ตุลาคม 2563) เวลา 13....
อับเดทล่าสุด 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10:00:05
 
  พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
    พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใ...
อับเดทล่าสุด 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09:44:36
 
 
ทั้งหมด 246 กิจกรรม
  1  23...10 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]