หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี  
  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  รายงานผล LPA  
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ  
  รายงานผลการร้องเรียน  
  รายงานการวิเคราะห์ ITA  
  รายงานการดำเนินงาน พรบ.อำนวยความสะดวก  
  มาตรการฯป้องกันการทุจริต  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  ความรู้เกี่ยว พ.ร.บ.คอมฯ ใหม่  
   
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
242. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ [ 21 เมษายน 2564 เวลา 12:58:08 ]
241. การจัดซื้ออินทผาลัม ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10:46:20 ]
240. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [ 22 มีนาคม 2564 เวลา 14:08:01 ]
239. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๔ [ 22 มีนาคม 2564 เวลา 14:07:39 ]
238. [สรุปรายปี] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 22 มีนาคม 2564 เวลา 14:01:48 ]
237. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ [ 09 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00:00:07 ]
236. โครงการจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของ อบจ.ปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 02 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:05:55 ]
235. โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค-บริโภค) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหนองจิก จำนวน 3 ตำบล [ 12 มกราคม 2564 เวลา 19:36:16 ]
234. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ [ 05 มกราคม 2564 เวลา 01:05:59 ]
233. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้จำหน่ายสินค้าหรือบริการ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี [ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 14:44:04 ]
232. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ [ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09:21:25 ]
231. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน ๒๕๖๓ [ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09:20:59 ]
230. โครงการจัดจ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์สำหรับปิดประกาศ ณ ที่เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบจ.ปัตตานี [ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:58:39 ]
229. โครงการจัดซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19:23:52 ]
228. โครงการจัดซื้อหีบบัตรเลือกตั้ง (กระดาษ) และคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง (พลาสติก) [ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19:22:05 ]
227. โครงการจัดซื้อวัสดุป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:20:53 ]
226. โครงการจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์และคู่มือปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:19:29 ]
225. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ [ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09:33:09 ]
224. โครงการจัดทำหนังสือคู่มือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี [ 14 กันยายน 2563 เวลา 11:07:45 ]
223. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือคู่มือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 กันยายน 2563 เวลา 11:02:48 ]
222. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ [ 21 กันยายน 2563 เวลา 15:11:37 ]
221. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ [ 03 สิงหาคม 2563 เวลา 18:42:10 ]
220. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ [ 03 สิงหาคม 2563 เวลา 18:41:53 ]
219. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ๒๕๖๓ [ 03 สิงหาคม 2563 เวลา 18:41:35 ]
218. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ [ 03 สิงหาคม 2563 เวลา 18:41:10 ]
217. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ๑ ปี ( ๒๕๖๒ ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะวิธีเจาะจง [ 08 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:57:59 ]
216. โครงการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ๑ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๒ ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:16:40 ]
215. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ [ 03 เมษายน 2563 เวลา 14:35:39 ]
214. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๓ [ 31 มีนาคม 2563 เวลา 14:40:52 ]
213. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ [ 31 มีนาคม 2563 เวลา 14:40:30 ]
 
 
ทั้งหมด 242 หัวข้อ
  1  23456...9 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]