หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี  
  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  รายงานผล LPA  
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ  
  รายงานผลการร้องเรียน  
  รายงานการวิเคราะห์ ITA  
  รายงานการดำเนินงาน พรบ.อำนวยความสะดวก  
  มาตรการฯป้องกันการทุจริต  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  ความรู้เกี่ยว พ.ร.บ.คอมฯ ใหม่  
   
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
29. รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ [ 16 เมษายน 2564 เวลา 11:04:22 ]
28. รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [ 12 มีนาคม 2564 เวลา 11:04:06 ]
27. รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ [ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:03:48 ]
26. รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ [ 18 มกราคม 2564 เวลา 11:03:29 ]
25. รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ [ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 11:03:13 ]
24. รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ [ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:02:50 ]
23. รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ [ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 11:02:34 ]
22. รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ [ 17 กันยายน 2563 เวลา 11:02:06 ]
21. รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ [ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 11:01:22 ]
20. รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ [ 04 สิงหาคม 2563 เวลา 02:03:30 ]
19. รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ [ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 02:50:43 ]
18. รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ [ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 02:50:31 ]
17. รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ [ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 02:50:18 ]
16. รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ [ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 02:50:06 ]
15. รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ [ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 02:49:44 ]
14. รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ [ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 02:49:30 ]
13. รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ [ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 02:49:16 ]
12. รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ [ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 02:49:02 ]
11. รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ [ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 02:48:47 ]
10. รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ [ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 02:48:34 ]
9. รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ [ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 02:48:18 ]
8. รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ [ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 02:47:59 ]
7. รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ [ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:47:13 ]
6. รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ [ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:46:57 ]
5. รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:46:41 ]
4. รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ [ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:46:22 ]
3. รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ [ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:46:02 ]
2. รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ [ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:45:43 ]
1. รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ [ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:45:02 ]
 
 
ทั้งหมด 29 หัวข้อ
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]