หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี  
  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  รายงานผล LPA  
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ  
  รายงานผลการร้องเรียน  
  รายงานการวิเคราะห์ ITA  
  รายงานการดำเนินงาน พรบ.อำนวยความสะดวก  
  มาตรการฯป้องกันการทุจริต  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  ความรู้เกี่ยว พ.ร.บ.คอมฯ ใหม่  
   
     
  หัวข้อ: ประกาศ อบจ.พังงา เรื่อง เจตจำนงสุจรติในการบริหารงาน การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่น และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

เรื่อง เจตจำนงสุจรติในการบริหารงาน การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่น
และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

 

อับเดทล่าสุด 19 เมษายน 2564 เวลา 10:34:58

เอกสารดาวน์โหลด: 1618803298_2820.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]