หน้าหลัก  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนการควบคุมภายใน  
  แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
  รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
  แผนการตรวจสอบประจำปี  
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
   
 
 
   

   

  แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 22 เมษายน 2562 เวลา 16:54:56 ]
 
  แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 08 สิงหาคม 2561 เวลา 10:22:52 ]
 
   

  แผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
[ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09:41:54 ]
 
  รายงานผลการตรววจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 19:28:32 ]
 
  รายงานผลการตรววจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 19:28:20 ]
 
  แผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
[ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 02:08:24 ]
 
   

  แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2562
[ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:20:32 ]
 
   

  รายไตรมาส 1 - 4 : กองการศึกษาฯ ประจำปี 2562
[ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 22:00:13 ]
 
  รายไตรมาส 1 - 4 : กองช่าง ประจำปี 2562
[ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:59:57 ]
 
  รายไตรมาส 1 - 4 : กองคลัง ประจำปี 2562
[ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:59:44 ]
 
  รายไตรมาส 1 - 4 : กองแผนและงบประมาณ ประจำปี 2562
[ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:59:29 ]
 
  รายไตรมาส 1 - 4 : กองกิจการสภา อบจ. ประจำปี 2562
[ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:59:10 ]
 
  รายไตรมาส 1 - 4 : สำนักปลัด อบจ. ประจำปี 2562
[ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:55:09 ]
 
   

  กฎบัตรการตรวจสอบภายในฯ ประจำปี 2564
[ 29 กันยายน 2563 เวลา 09:33:45 ]
 
  กฎบัตรการตรวจสอบภายในฯ ประจำปี 2563
[ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 02:09:19 ]
 
   

  แบบรายงาน ปค.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[ 01 ธันวาคม 2563 เวลา 15:43:38 ]
 
  แบบรายงาน ปค.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[ 01 ธันวาคม 2563 เวลา 15:45:39 ]
 
  แบบรายงาน ปค.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[ 01 ธันวาคม 2563 เวลา 15:46:23 ]
 
  แบบรายงาน ปค.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[ 01 ธันวาคม 2563 เวลา 15:46:40 ]
 
  แบบรายงาน ปค.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 11:47:02 ]
 
  แบบรายงาน ปค.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 11:47:12 ]
 
  แบบรายงาน ปค.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 11:47:23 ]
 
  แบบรายงาน ปค.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 11:47:37 ]
 
  แบบรายงาน ปค.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
[ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 11:45:19 ]
 
  แบบรายงาน ปค.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
[ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 11:46:16 ]
 
  แบบรายงาน ปค.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
[ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 11:46:25 ]
 
  แบบรายงาน ปค.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
[ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 11:46:35 ]
 
     

  มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562
[ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 01:15:18 ]
 
  มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561
[ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 01:14:49 ]
 
  มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 2
[ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 01:14:34 ]
 
  มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561
[ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 01:14:08 ]
 
   

   
   
  น.ส.ดารารัตน์ ส่องเจริญกุล
 
  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]