หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  รายงานการประชุมสภาฯ  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
แบบคำร้องขออนุญาตเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

 
 
   

  อยากเข้าร่วมรับฟังประชุมสภาของ อบจ  [โดย: นักศึกษา]  
   

  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
[ 17 มีนาคม 2564 เวลา 16:31:21 ]
 
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
[ 27 มกราคม 2564 เวลา 16:30:36 ]
 
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
[ 26 มกราคม 2564 เวลา 22:53:52 ]
 
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
[ 18 มกราคม 2564 เวลา 23:27:56 ]
 
  ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งแรก
[ 14 มกราคม 2564 เวลา 23:26:52 ]
 
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
[ 25 กันยายน 2563 เวลา 10:43:32 ]
 
   

  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
[ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 02:19:48 ]
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
[ 06 มีนาคม 2563 เวลา 14:28:21 ]
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
[ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20:26:49 ]
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
[ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20:25:59 ]
 
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
[ 03 กันยายน 2562 เวลา 05:56:30 ]
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
[ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:27:18 ]
 
   

  แบบคำร้องขออนุญาตเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 20:20:42 ]
 
   

  โครงการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 15:42:32 ]
 
  โครงการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสปรับอากาศ) ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่น ๒ ณ จังหวัดเพชรบุรี และกรุงเทพมหานคร
[ 05 เมษายน 2560 เวลา 14:28:00 ]
 
  โครงการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสปรับอากาศ) ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๐
[ 03 มีนาคม 2560 เวลา 11:24:40 ]
 
  โครงการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสปรับอากาศ) ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๑ ณ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่
[ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15:32:17 ]
 
  โครงการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสปรับอากาศ) ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น
[ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 10:20:00 ]
 
   
   
  นางสาวปาริณดา มาปะ  
  ผู้อำนวยการ
กองกิจการสภา
 

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]