ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
35. ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
[ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 02:19:48 ] [กองกิจการสภา]
34. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
[ 06 มีนาคม 2563 เวลา 14:28:21 ] [กองกิจการสภา]
33. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
[ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20:26:49 ] [กองกิจการสภา]
32. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
[ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20:25:59 ] [กองกิจการสภา]
31. ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
[ 03 กันยายน 2562 เวลา 05:56:30 ] [กองกิจการสภา]
30. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
[ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:27:18 ] [กองกิจการสภา]
29. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
[ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:24:06 ] [กองกิจการสภา]
28. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
[ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:22:23 ] [กองกิจการสภา]
27. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
[ 17 กันยายน 2561 เวลา 12:41:02 ] [กองกิจการสภา]
26. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
[ 17 กันยายน 2561 เวลา 12:39:18 ] [กองกิจการสภา]
25. ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
[ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:34:18 ] [กองกิจการสภา]
24. ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
[ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:33:54 ] [กองกิจการสภา]
23. ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
[ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:33:36 ] [กองกิจการสภา]
22. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
[ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:33:14 ] [กองกิจการสภา]
21. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
[ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:32:52 ] [กองกิจการสภา]
20. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
[ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:32:27 ] [กองกิจการสภา]
19. ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
[ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:43:04 ] [กองกิจการสภา]
18. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
[ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:42:34 ] [กองกิจการสภา]
17. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
[ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:42:12 ] [กองกิจการสภา]
16. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
[ 19 เมษายน 2559 เวลา 10:25:41 ] [กองกิจการสภา]
15. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
[ 29 กันยายน 2558 เวลา 15:39:41 ] [อบจ.ปัตตานี]
14. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
[ 29 กันยายน 2558 เวลา 15:37:30 ] [กองกิจการสภา]
13. ประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
[ 29 กันยายน 2558 เวลา 13:43:33 ] [กองกิจการสภา]
12. ประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
[ 29 กันยายน 2558 เวลา 11:33:29 ] [กองกิจการสภา]
11. ประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
[ 29 กันยายน 2558 เวลา 09:30:34 ] [กองกิจการสภา]
10. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
[ 24 กันยายน 2557 เวลา 15:44:57 ] [อบจ.ปัตตานี]
9. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556
[ 02 มิถุนายน 2557 เวลา 20:26:48 ] [อบจ.ปัตตานี]
8. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556
[ 02 มิถุนายน 2557 เวลา 20:26:01 ] [อบจ.ปัตตานี]
7. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556
[ 02 มิถุนายน 2557 เวลา 20:25:16 ] [อบจ.ปัตตานี]
6. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556
[ 02 มิถุนายน 2557 เวลา 20:23:15 ] [อบจ.ปัตตานี]
 
 
ทั้งหมด 35 หัวข้อ
  1  2
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]