ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
12. ข้อบัญญัติงบประมาณ 64
[ 03 กันยายน 2563 เวลา 03:23:33 ] [กองแผนฯ]
11. ข้อบัญญัติงบประมาณ 63
[ 19 กันยายน 2562 เวลา 07:53:49 ] [กองแผนฯ]
10. ข้อบัญญัติงบประมาณ 62
[ 20 กันยายน 2561 เวลา 10:15:18 ] [กองแผนฯ]
9. ข้อบัญญัติงบประมาณ 61
[ 03 ตุลาคม 2560 เวลา 16:18:43 ] [กองแผนฯ]
8. ข้อบัญญัติงบประมาณ 60
[ 28 กันยายน 2559 เวลา 15:27:54 ] [กองแผนฯ]
7. ข้อบัญญัติงบประมาณ 59
[ 01 ตุลาคม 2558 เวลา 13:43:05 ] [กองแผนฯ]
6. ข้อบัญญัติงบประมาณ 58
[ 08 มกราคม 2558 เวลา 14:29:05 ] [อบจ.ปัตตานี]
5. ข้อบัญญัติงบประมาณ 57
[ 05 มิถุนายน 2557 เวลา 15:49:10 ] [อบจ.ปัตตานี]
4. ข้อบัญญัติงบประมาณ 56
[ 02 มิถุนายน 2557 เวลา 11:40:40 ] [อบจ.ปัตตานี]
3. ข้อบัญญัติงบประมาณ 54
[ 02 มิถุนายน 2557 เวลา 11:09:59 ] [อบจ.ปัตตานี]
2. ข้อบัญญัติงบประมาณ 55
[ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 14:20:24 ] [อบจ.ปัตตานี]
1. ข้อบัญญัติงบประมาณ 53
[ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 14:19:01 ] [อบจ.ปัตตานี]
 
 
ทั้งหมด 12 หัวข้อ
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]