ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
 
  1. งานก่อสร้าง
  2. การจ้างควบคุมงาน
  3. การจ้างออกแบบ
  4. การจ้างที่ปรึกษา
  5. การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
  6. การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
  7. การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]