ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
35. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)
[ 16 เมษายน 2564 เวลา 10:13:41 ] [กองแผนฯ]
34. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้ไข (ครั้งที่ ๑)
[ 07 เมษายน 2564 เวลา 15:24:50 ] [อบจ.ปัตตานี]
33. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)
[ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 09:42:54 ] [กองแผนฯ]
32. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
[ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10:32:44 ] [กองแผนฯ]
31. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
[ 01 ตุลาคม 2563 เวลา 14:09:08 ] [กองแผนฯ]
30. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แก้ไข (ครั้งที่ ๕)
[ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 00:14:22 ] [กองแผนฯ]
29. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แก้ไข (ครั้งที่ ๔)
[ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:09:03 ] [กองแผนฯ]
28. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แก้ไข (ครั้งที่ ๓)
[ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 00:54:54 ] [กองแผนฯ]
27. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)
[ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 01:11:17 ] [กองแผนฯ]
26. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แก้ไข (ครั้งที่ ๒)
[ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 01:10:20 ] [กองแผนฯ]
25. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
[ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:37:54 ] [กองแผนฯ]
24. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แก้ไข (ครั้งที่ ๑)
[ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:05:13 ] [กองแผนฯ]
23. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
[ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 05:48:56 ] [กองแผนฯ]
22. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)
[ 12 กันยายน 2562 เวลา 01:36:07 ] [กองแผนฯ]
21. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)
[ 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 01:57:55 ] [กองแผนฯ]
20. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไข (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒)
[ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:38:57 ] [กองแผนฯ]
19. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
[ 17 เมษายน 2562 เวลา 10:36:45 ] [กองแผนฯ]
18. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไข (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒)
[ 17 เมษายน 2562 เวลา 10:19:02 ] [กองแผนฯ]
17. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไข (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒)
[ 05 มีนาคม 2562 เวลา 15:00:44 ] [กองแผนฯ]
16. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 12:04:12 ] [กองแผนฯ]
15. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕)
[ 02 ตุลาคม 2561 เวลา 10:57:30 ] [กองแผนฯ]
14. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไข (ครั้งที่ ๕)
[ 02 ตุลาคม 2561 เวลา 10:17:33 ] [กองแผนฯ]
13. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔)
[ 03 สิงหาคม 2561 เวลา 09:36:09 ] [กองแผนฯ]
12. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไข (ครั้งที่ ๔)
[ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 11:22:29 ] [กองแผนฯ]
11. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไข (ครั้งที่ ๓)
[ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:01:23 ] [กองแผนฯ]
10. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)
[ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:29:11 ] [กองแผนฯ]
9. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไข (ครั้งที่ ๒)
[ 19 มีนาคม 2561 เวลา 14:40:50 ] [กองแผนฯ]
8. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)
[ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07:15:11 ] [กองแผนฯ]
7. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไข (ครั้งที่ ๑)
[ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09:49:12 ] [กองแผนฯ]
6. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:10:52 ] [กองแผนฯ]
 
 
ทั้งหมด 35 หัวข้อ
  1  2
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]