ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
8. รายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
[ 30 เมษายน 2564 เวลา 10:31:58 ] [กองแผนฯ]
7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ )
[ 22 เมษายน 2564 เวลา 10:24:56 ] [กองแผนฯ]
6. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
[ 05 มกราคม 2564 เวลา 04:16:45 ] [กองแผนฯ]
5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ( ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ )
[ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 19:26:50 ] [กองแผนฯ]
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนกันยายน ๒๕๖๒ )
[ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 19:25:52 ] [กองแผนฯ]
3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ )
[ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:05:07 ] [กองแผนฯ]
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 15:30:13 ] [กองแผนฯ]
1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
[ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 14:50:49 ] [กองแผนฯ]
 
 
ทั้งหมด 8 หัวข้อ
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]