ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
5. ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
[ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 14:04:04 ] [สำนักปลัด]
4. ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 14:03:49 ] [สำนักปลัด]
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 03:43:41 ] [สำนักปลัด]
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
[ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09:14:21 ] [สำนักปลัด]
1. ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
[ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:56:27 ] [สำนักปลัด]
 
 
ทั้งหมด 5 หัวข้อ
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]