ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( ด้านการบริหารงานบุคคล )
[ 03 กรกฎาคม 2563 เวลา 00:57:10 ] [สำนักปลัด]
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ด้านการบริหารงานบุคคล )
[ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:52:41 ] [สำนักปลัด]
2. รายงานการปรับปรุงการปฏิบัติงานจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:08:45 ] [สำนักปลัด]
1. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:39:09 ] [สำนักปลัด]
 
 
ทั้งหมด 4 หัวข้อ
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]