ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
4. แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒
[ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:44:28 ] [กองการศึกษาฯ]
3. แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
[ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:43:24 ] [กองการศึกษาฯ]
2. แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
[ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 11:34:24 ] [กองการศึกษาฯ]
1. แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
[ 01 ธันวาคม 2559 เวลา 09:42:10 ] [กองการศึกษาฯ]
 
 
ทั้งหมด 4 หัวข้อ
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]