ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
2. รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
[ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 00:23:28 ] [กองแผนฯ]
1. รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 02:39:43 ] [กองแผนฯ]
 
 
ทั้งหมด 2 หัวข้อ
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]