ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
9. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
[ 05 มีนาคม 2564 เวลา 04:34:05 ] [กองแผนฯ]
8. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
[ 05 มีนาคม 2564 เวลา 04:31:59 ] [กองแผนฯ]
7. แผนบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
[ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 20:21:42 ] [กองแผนฯ]
6. สรุปรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 03 มกราคม 2563 เวลา 10:06:20 ] [หน่วยตรวจสอบฯ]
5. แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 20 กันยายน 2562 เวลา 06:55:16 ] [หน่วยตรวจสอบฯ]
4. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:25:09 ] [หน่วยตรวจสอบฯ]
3. การประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:24:40 ] [หน่วยตรวจสอบฯ]
2. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
[ 20 กันยายน 2561 เวลา 13:00:36 ] [หน่วยตรวจสอบฯ]
1. กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
[ 20 กันยายน 2561 เวลา 12:59:38 ] [หน่วยตรวจสอบฯ]
 
 
ทั้งหมด 9 หัวข้อ
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]