ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
81. รายงานรับ-จ่ายเงิน (งบทดลอง) และ รายงานรับ-จ่ายเงิน (งบเฉพาะกาล) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 27 เมษายน 2564 เวลา 13:22:38 ] [กองคลัง]
80. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ 19 เมษายน 2564 เวลา 10:30:19 ] [กองคลัง]
79. บทดลอง (งบเฉพาะการ) และรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:24:02 ] [กองคลัง]
78. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การรายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:23:00 ] [กองคลัง]
77. รายงานรับ-จ่ายเงิน (งบทดลอง) และ รายงานรับ-จ่ายเงิน (งบเฉพาะกาล) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00:43:42 ] [กองคลัง]
76. รายงานรับ-จ่ายเงิน (งบทดลอง) และ รายงานรับ-จ่ายเงิน (งบเฉพาะกาล) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 26 มกราคม 2564 เวลา 03:31:38 ] [กองคลัง]
75. งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2563 (งบเฉพาะการ)
[ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 14:50:13 ] [กองคลัง]
74. งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2563
[ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 14:48:22 ] [กองคลัง]
73. งบทดลอง (งบเฉพาะการ) และรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2563
[ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:19:14 ] [กองคลัง]
72. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563
[ 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:21:43 ] [กองคลัง]
71. รายงานรับ-จ่ายเงิน (งบเฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563
[ 11 กันยายน 2563 เวลา 10:16:30 ] [กองคลัง]
70. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563
[ 11 กันยายน 2563 เวลา 10:16:15 ] [กองคลัง]
69. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
[ 11 กันยายน 2563 เวลา 10:15:57 ] [กองคลัง]
68. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
[ 11 กันยายน 2563 เวลา 10:15:37 ] [กองคลัง]
67. รายงานรับ-จ่ายเงิน (งบเฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
[ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 18:15:59 ] [กองคลัง]
66. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
[ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 18:15:34 ] [กองคลัง]
65. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
[ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 18:15:02 ] [กองคลัง]
64. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
[ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 18:14:33 ] [กองคลัง]
63. รายงานรับ-จ่ายเงิน (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563
[ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:05:30 ] [กองคลัง]
62. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563
[ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:05:03 ] [กองคลัง]
61. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
[ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:04:31 ] [กองคลัง]
60. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
[ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:03:57 ] [กองคลัง]
59. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปี 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 )
[ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:03:11 ] [กองคลัง]
58. รายงานรับ-จ่ายเงิน (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
[ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 01:02:52 ] [กองคลัง]
57. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
[ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 01:02:32 ] [กองคลัง]
56. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
[ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 01:01:55 ] [กองคลัง]
55. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
[ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 01:01:23 ] [กองคลัง]
54. รายงานรับ-จ่ายเงิน (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน 2563
[ 04 มิถุนายน 2563 เวลา 20:30:47 ] [กองคลัง]
53. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษยน 2563
[ 04 มิถุนายน 2563 เวลา 20:30:24 ] [กองคลัง]
52. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
[ 04 มิถุนายน 2563 เวลา 20:30:05 ] [กองคลัง]
 
 
ทั้งหมด 81 หัวข้อ
  1  23
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]