ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
6. ประจำปี พ.ศ. 2564 หมายเลขทะเบียน กค 8964 ปัตตานี
[ 23 เมษายน 2564 เวลา 14:53:17 ] [สำนักปลัด]
5. ประจำปี พ.ศ. 2564 หมายเลขทะเบียน กค 3563 ปัตตานี
[ 23 เมษายน 2564 เวลา 14:52:56 ] [สำนักปลัด]
4. ประจำปี พ.ศ. 2564 หมายเลขทะเบียน กฉ 8345 ปัตตานี
[ 23 เมษายน 2564 เวลา 14:52:40 ] [สำนักปลัด]
3. ประจำปี พ.ศ. 2563 หมายเลขทะเบียน กค 3563 ปัตตานี
[ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 20:10:15 ] [สำนักปลัด]
2. ประจำปี พ.ศ. 2563 หมายเลขทะเบียน กค 9505 ปัตตานี
[ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 20:09:49 ] [สำนักปลัด]
1. ประจำปี พ.ศ. 2563 หมายเลขทะเบียน กฉ 8345 ปัตตานี
[ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 20:09:19 ] [สำนักปลัด]
 
 
ทั้งหมด 6 หัวข้อ
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]