ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
2. แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
[ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:43:46 ] [สำนักปลัด]
1. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 12:57:28 ] [สำนักปลัด]
 
 
ทั้งหมด 2 หัวข้อ
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]