จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว
  จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม รวมทั้งประดับธงชาติคู่ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ &... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 03 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:25:46
 
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19            วันที่ 15 เมษายน 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “ไวรัส COVID -19” ในจังห... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 16 เมษายน 2564 เวลา 12:16:51
 
  ประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาศูนย์ OTOP
  ประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาศูนย์ OTOP           วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประ... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 09 เมษายน 2564 เวลา 12:13:06
 
  มอบอินทผาลัมตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  มอบอินทผาลัม ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564           วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริ... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 09 เมษายน 2564 เวลา 12:10:13
 
  ลงพื้นที่วัดโพธาราม บ้านละโพ๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
  ลงพื้นที่วัดโพธาราม บ้านละโพ๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี           ช่วงบ่ายวันที่ 7 เมษายน 2564 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปั... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 08 เมษายน 2564 เวลา 12:08:01
 
  ประชุมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่และเปิดอาคารอเนกประสงค์ (น้ำคือชีวิต)
  ประชุมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเปิดอาคารอเนกประสงค์ (น้ำคือชีวิต)            วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 08 เมษายน 2564 เวลา 14:53:28
 
  ประชุมประจำเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ( ประจำเดือนเมษายน )
  ประชุมประจำเดือนข้าราชการองค... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 08 เมษายน 2564 เวลา 14:31:51
 
  ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์            วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางส... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 07 เมษายน 2564 เวลา 14:18:30
 
  ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเรื่องกองทุนสร้างเสริมสุขภาพจังหวัด กับทีมบุคลากรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน เรื่องกองทุนสร้างเสริมสุขภาพจังหวัด กับทีมบุคลากรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)            วันที่ 1 เมษายน 256... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 02 เมษายน 2564 เวลา 14:07:04
 
  ลงพื้นที่ตรวจสอบการคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19
  ลงพื้นที่ตรวจสอบการคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19            นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นางเครือวรรณ์ หนูชูไชย รองปลัดองค์การบริห... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 01 เมษายน 2564 เวลา 13:55:06
 
  ร่วมพิธีเปิดอาคารและเยี่ยมชมศูนย์บริการร่วมจังหวัดปัตตานี
  พิธีเปิดอาคารและเยี่ยมชมศูนย์บริการร่วมจังหวัดปัตตานี            วันที่ 30 มีนาคม เวลา 17.30 น. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีเปิดอาค... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 31 มีนาคม 2564 เวลา 13:35:59
 
  ประชุมสภา อบจ. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1             วันนี้ ( 16 มีนาคม 2564 ) เวลา 1... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 16 มีนาคม 2564 เวลา 16:49:24
 
  พบปะยามเช้าประจำเดือนมีนาคม 2564
  ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่ายสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนมีนาคม 2564         &nb... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 10 มีนาคม 2564 เวลา 16:42:13
 
  วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
  วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย             วันนี้ (2 มีนาคม 2564) นายสมมาตร ช่องชนิล หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงและบุคลา... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 02 มีนาคม 2564 เวลา 16:26:13
 
  อบจ.ปัตตานี ร่วมจังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  อบจ.ปัตตานี ร่วมจังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564              เมื่อวันที่ 24 กุม... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:17:24
 
  ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรตลาดเทศวิวัฒน์ 2 (ตลาดโต้รุ่ง) และสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี
  [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22:28:40
 
  ประชุมประจำเดือนข้าราชการ อบจ.ปน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
  ประช... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22:21:58
 
  ประชุมคณะกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2564
  ประชุมคณะกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2564             วันนี้ (9 กุมภาพั... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 09 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00:04:35
 
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างโครงการน้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างโครงการน้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ             เมื่อวันที่ 8 กุมภาพั... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 09 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00:00:33
 
  ประชุมชี้แจงโครงการสถานีสูบน้ำดิบพร้อมท่อส่งน้ำฯ
  ประชุมชี้แจงโครงการสถานีสูบน้ำดิบพร้อมท่อส่งน้ำ เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (ในการประชุมสภ... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 08 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:01:32
 
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2564
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2564           เมื่อวันมี่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นาย... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 02 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23:45:12
 
  ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคฯ (ศปก.อบจ.ปน.) ครั้งที่ 1/2564
  [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 30 มกราคม 2564 เวลา 01:27:46
 
  สำรวจพื้นที่โครงการสถานีสูบน้ำดิบ
  สำรวจพื้นที่โครงการสถานีสูบน้ำดิบ             วันที่ 27 มกราคม 2564  เวลา 09.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 27 มกราคม 2564 เวลา 05:12:06
 
  “สภาประชาชน” แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรอบอ่าวปัตตานี
  “สภาประชาชน” แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรอบอ่าวปัตตานี              เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์กา... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 25 มกราคม 2564 เวลา 05:06:41
 
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564             วันนี้ 21 มกราคม ... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 21 มกราคม 2564 เวลา 04:57:17
 
 
ทั้งหมด 457 กิจกรรม
  1  23...19 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]