อัลบั้ม : การแข่งขันฟุตบอลราชสีห์ตานีคัพ
รายละเอียด :

 

การแข่งขันฟุตบอลราชสีห์ตานีคัพ

          วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลราชสีห์ตานีคัพ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ซึ่งจัดโดยจังหวัดปัตตานี ร่วมกับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื่นที่จังหวัดปัตตานี ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนการออกกำลังกายเพื่อดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีและคณะ ตลอดจนน้อง ๆ นักเรียน พี่น้องประชาชนที่ร่วมในการต้อนรับท่านประธานและร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้

          การกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลราขสีห์ตานีคัพในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการการทุกภาคส่วนให้เกียรติร่วมในพิธีเปิด และการแข่งขันจะดำเนินขึ้นระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 10 สิงหาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้ การดำเนินงานของภาครัฐไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้หากขาดกลไกและเครือข่ายจากภาคประชาชน สมาคมกำนันผู้ใหญ่จังหวัดปัตตานี ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญจากภาคประชาชนที่สามารถร่วมมือและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน สังคมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีได้ โดยมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ต่อไปได้

 

อับเดทล่าสุด 23 มกราคม 2563 เวลา 11:24:13
 
อัลบั้ม : การแข่งขันฟุตบอลราชสีห์ตานีคัพ
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]