อัลบั้ม : ประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาศูนย์ OTOP
รายละเอียด :

 

ประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาศูนย์ OTOP

          วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ปัตตานี เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาศูนย์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดชายแดนใต้ (ศูนย์ OTOP) ณ ศูนย์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดชายแดนใต้ (ศูนย์ OTOP) ทุ่งนเรนทร์ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อติดตามการดำเนินการปรับปรุงศูนย์ OTOP ที่ผ่านมา และกำหนดรูปแบบ หาข้อสรุปในการขับเคลื่อนศูนย์ OTOP เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดแผนการส่งเสริมและพัฒนา มุ่งหวังให้คนในชุมชนได้นำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาพัฒนาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสม ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

 

 

อับเดทล่าสุด 09 เมษายน 2564 เวลา 12:13:06
 
อัลบั้ม : ประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาศูนย์ OTOP
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]