อัลบั้ม : ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
รายละเอียด :

 

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

           วันที่ 15 เมษายน 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “ไวรัส COVID -19” ในจังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อาคารสำนักงาน และพื้นที่โดยรอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพื่อสุขอนามัยของประชาชนที่มาเข้าใช้บริการ ตลอดจนบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
.
          ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการยังคงเน้นย้ำมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ“ไวรัส COVID -19” โดยให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด ทั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ และตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายอย่างสม่ำเสมอก่อนเข้า-ออก พื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และดำเนินการกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูง และให้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำประเมิน และสังเกตุอาการตัวเองตลอดระยะเวลา 14 วัน ตลอดจนตรวจหาเชื้อโควิด-19 และตรวจซ้ำ (SWAP) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ
.
          สำหรับมาตรการในระยะยาวนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจะดำเนินการหามาตรการที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยลดความเสี่ยงในการเข้ามาติดต่อที่สำนักงานโดยตรงต่อไป
 
 
อับเดทล่าสุด 16 เมษายน 2564 เวลา 12:16:51
 
อัลบั้ม : ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]