อัลบั้ม : โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างและเสริมผิวลาดยางผิวจราจร พาราแอสฟัลต์ สาย ปน.ถ1-0080
รายละเอียด :
 
 
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างและเสริมผิวลาดยางผิวจราจร พาราแอสฟัลต์
สาย ปน.ถ1-0080 บ้านดอนเค็ต - บ้านนาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
 
ผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ระยะทางยาว 5.50 กม. ผิวจราจรหนา 0.05 ม. พื้นที่ 44,000 ตร.ม.
 
 
อับเดทล่าสุด 29 กันยายน 2563 เวลา 12:13:25
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]