อัลบั้ม : การจัดทำงบทรัพย์สินของหน่วยงานฯ
รายละเอียด :

 

แนวทางการจัดทำงบทรัพย์สินของหน่วยงานราชการ

โดยเนื้อหาแนวทางการจัดทำงบทรัพย์สินของหน่วยงานราชการ ประกอบด้วย การจำแนกประเภททรัพย์สิน การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์ การจัดทำงบทรัพย์สิน การจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สิน การบันทึกสภาพทรัพย์สิน การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสม กรณีปิดบัญชีแล้ว การรับโอนทรัพย์สิน ฯลฯ

>> ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ <<
 

 

อับเดทล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06:39:20
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]