คณะสมาชิกสภา อบจ.ปัตตานี

นางสาวรอฮานี มาหะมะ
ส.อบจ.ปน. เขต 3 อ.ยะหริ่ง
ประธานสภา อบจ.
   

นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว
ส.อบจ.ปน. เขต 3 อ.โคกโพธิ์
รองประธานสภา อบจ. คนที่ ๑

นายนิอันวาร์ นิเดร์หะ
ส.อบจ.ปน. เขต 1 อ.ยะหริ่ง
รองประธานสภา อบจ. คนที่ ๒
 
     ส.อบจ. อ.เมืองปัตตานี  
 

นายไฟซอล อีสเฮาะ
เขต 1

นายรามดิน อารีอับดุลซอมะ
เขต 2

 นายจตุรนต์ เอี่ยมโสภา
เขต 3

นายยาการิยา แวลาเตะ
เขต 4

นางซารีนา ยูโซะ
เขต 5
     
 
     ส.อบจ. อ.ยะหริ่ง  
 

นายนิอันวาร์ นิเดร์หะ
เขต 1

นายซุกรัน นาแว
เขต 2

นางสาวรอฮานี มาหะมะ
เขต 3

นายวายูกี ดอเล๊าะ
เขต 4
 
     ส.อบจ. อ.ยะรัง  
 

นายมูฮำหมัดอามิน กอเดร์
เขต 1

นายอับดุลอาซิ วาแม
เขต 2

นายซาบูดิง แมเราะดำ
เขต 3

นายอุสมัน เจ๊ะปอ
เขต 4
 
     ส.อบจ. อ.หนองจิก  
 

นายโมฮัมหมัด เจะปอ
เขต 1

นายบาฮารูดิง หะ
เขต 2

นายอาหามะ อีซี
เขต 3
 
 
     ส.อบจ. อ.โคกโพธิ์  
 

นางสุพิศ ขาวทอง
เขต 1

นายอุดมพันธุ์ มากสุวรรณ
เขต 2

นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว
เขต 3
 
 
     ส.อบจ. อ.สายบุรี  
 

นายอัชอาลี หะมะ
เขต 1

นายซูดิง มาหามะ
เขต 2

นายสุไลมาน ดือราโอะ
เขต 3
 
 
 
   ส.อบจ. อ.มายอ    ส.อบจ. อ.ปะนาเระ

นายอับดุลหากีม สารี
เขต 1

นายมูหมัดอารอฟะห์ แวบือซา
เขต 2

นายมะมือลี เงาะลี
เขต 1

นายซอฟรอน กาเดร์
เขต 2
 
 
ส.อบจ. อ.กะพ้อ ส.อบจ. อ.ทุ่งยางแดง ส.อบจ. แม่ลาน ส.อบจ. อ.ไม้แก่น

นายมูฮัมมัดซูปารี วาแม

นายอารง สาเหาะ

นายมะแอ ตุยง

นายอาหามะ สูดิง
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]