หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การประมูลให้เช่าพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง การประมูลให้เช่าพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

-----------------------------------------------------------------

อับเดทล่าสุด 02 ตุลาคม 2562 เวลา 02:41:57

เอกสารดาวน์โหลด: 1569980734_7556.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]