หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

                                           เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล                                                เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ

 

อับเดทล่าสุด 12 มีนาคม 2563 เวลา 16:10:36

เอกสารดาวน์โหลด: 1584006141_2128.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]