หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง กำหนดสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ (พนักงานจ้างตามภารกิจ ในตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกศิลปะ และวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา)  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง กำหนดสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

พนักงานจ้างตามภารกิจ ในตำแหน่งครูผู้สอน
( วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกศิลปะ และวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา )

โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฏาคม 2563
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เวลา 08.30 - 09.00 น. สำหรับสอบข้อเขียน ภาค ก. (เริ่มการสอบ เวลา 09.00 น.)
และรายงานตัว เวลา 13.00 - 13.30 น. สำหรับสอบข้อเขียน ภาค ข. (เริ่มการสอบ เวลา 13.30 น.)

( รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารดาวน์โหลด ) 

 

อับเดทล่าสุด 10 มิถุนายน 2563 เวลา 19:56:32

เอกสารดาวน์โหลด: 1591793792_3609.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]